Størrelse og placering

Etapevis udvikling af Campus Næstved:

Etape1 

14500m2

Første etape udgør i alt mulighed for at bebygge
14.500m2 hvoraf de 10.700m2 er disponeret til
de tre uddannelsesinstitutioner. Herved gives en
restrummelighed på ca. 1000m2 til udadvendte
byfunktioner. Teatergade opgraderes som vejrum i
forbindelse med denne etape.

Etape2

21.000 m2

Anden etape færdiggør Munkebakken og tilbyder
yderligere 6.500m2 der kan anvendes alene til
uddannelsesformål eller blandede funktioner med
erhverv og boliger som en del af etapen.

Etape3

53.000 m2

Tredje etape omfatter Posthusparkeringen og
Remisen og omfatter i alt 32.000m2 hvilket
medfører en samlet rummelighed på bysiden på i
alt 53.000m2 svarende til det anslåede behov for
uddannelsesfaciliteter. I denne etape nødvendiggøres
etablering af et P-hus på Tjæregrunden.

Etape4

 74.000 m2 + 5500 m2 boliger

Restrummeligheden på i alt 21.000m2 forefindes på
marksiden. Disse kan opdeles i flere underetaper og
være en buffer til opfyldelse af afledte behov i form
af erhverv, supplerende uddannelse og/eller boliger.

Næstved Kommune